Usługa zarządzania wynajmem nieruchomości

Rozpoczęcie współpracy jest bardzo proste!

Podpisanie umowy

Twój dedykowany zarządca nieruchomości szczegółowo przedstawi warunki zawarte w naszej umowie o współpracy. Określi szczegółowy zakres usług, które dla Ciebie będziemy świadczyć oraz omówi nasze wynagrodzenie. Kiedy już w pełni zapoznasz się z propozycją współpracy i zostanie ona dokładnie uzgodniona, jedyne, co pozostaje to podpisanie umowy o zarządzanie nieruchomością pod wynajem. Następnie sporządzimy inną niezbędną dokumentację oraz przeprowadzamy wizytację lokalu, rozpoczynamy reklamę oferty wynajmu na rynku i sam proces opieki nad Twoją nieruchomością.

Opłata za nasze usługi

Struktura naszego wynagrodzenia za usługę zarządzania wynajmem nieruchomości jest bardzo prosta i składa się z:

 • miesięcznej opłaty za zarządzanie wynajmem, jeśli lokal jest wynajęty,
 • za każdorazową usługę znalezienia najemcy oraz przygotowanie bezpiecznej Umowy Najmu pobieramy jednorazową opłatę w indywidualnie ustalonej wysokości.

Podczas wynajmu nie ma żadnych ukrytych dodatkowych kosztów. Nasze opłaty są pobierane tylko za skuteczne efekty naszej pracy!

Odbieramy klucze do nieruchomości

Twoja usługa zarządzania wynajmem nieruchomości właśnie teraz się rozpoczyna. Ciesz się swobodą.

Bierzemy na siebie wszystkie obowiązki właściciela nieruchomości!

Nasze kompleksowe rozwiązania pozwalają zaoszczędzić Twój czas, wysiłek i pieniądze, minimalizując także okresy pustostanów lokalu i maksymalizując przepływ środków pieniężnych na Twoje konto.

 • Przygotowanie nieruchomości do wynajęcia
 • Określenie optymalnej stawki czynszu najmu
 • Stworzenie planu marketingowego przyciągnięcia potencjalnych najemców
 • Znalezienie i dobór solidnych najemców poprzez szczegółowy wywiad ankietowy
 • Przygotowanie umowy najmu
 • Wprowadzenie najemcy i sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego
 • Pobieranie czynszu najmu
 • Szczegółowe miesięczne wyciągi rachunkowe dla celów podatkowych
 • Regularne wizytacje i inspekcje w lokalu
 • Doradztwo z zakresie wszelkich niezbędnych remontów i prowadzenie wszystkich napraw i konserwacji
 • Całodobowa alarmowa obsługa serwisowa

Dodatkowe usługi

Właściciel nieruchomości może zlecić PMS POLAND dodatkowe usługi związane m.in. z:

 • Doradztwem przy konstruowaniu portfela lokali pod wynajem
 • Znalezieniem i zakupem lokalu / lokali
 • Nadzorem nad remontem, pracami związanymi z instalacjami elektrycznymi, gazowymi, wodno – kanalizacyjnymi itp.
 • Sprzątaniem lokalu, myciem okien, praniem itp.
 • Wymianą zamka i dorobieniem dodatkowych kluczy
 • Rozliczaniem podatków
 • Reprezentowaniem przed Urzędem Skarbowym, przed Sądem
 • Reprezentowaniem przed bankiem udzielającym kredytu
 • Zawarciem umowy ubezpieczenia mieszkania, elementów wyposażenia oraz polisy OC
 • Zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela / likwidacją szkód
 • Wsparciem w wyjściu z inwestycji (sprzedaż nieruchomości)
 • Uzupełnianiem niekompletnej dokumentacji lokalu
 • Doradztwem prawnym, podatkowym, księgowym
 • Windykacją należności od niesolidnych najemców

i wiele, wiele innych…

Pakiet zarządzania wynajmem

Dbamy o nieruchomości naszych Klientów od wielu lat!

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie zarządzania wynajmem nieruchomości. Naszym celem jest ochrona inwestycji naszych Klientów, która pozwala zaoszczędzić czas, wysiłek i pieniądze. W ten sposób możemy zmaksymalizować przepływ środków pieniężnych oraz zminimalizować okresy pustostanów lokalu – przy założeniu utrzymania nieruchomości w dobrym stanie technicznym.

Przygotowanie nieruchomości do wynajęcia

Twój dedykowany zarządca nieruchomości spotka się z Tobą, aby ocenić potencjał Twojej nieruchomości pod względem możliwości szybkiego wynajęcia, ewentualnie zaleci niezbędne prace w celu uzyskania optymalnej miesięcznej kwoty czynszu najmu. Na podstawie Twojej akceptacji koordynujemy konserwację lub naprawy. Wykorzystujemy naszą rozległą sieć wykwalifikowanych kooperantów serwisowych, aby zapewnić realizację prac w terminie i na bardzo korzystnych warunkach finansowych. Wszystkie główne koszty są weryfikowane i akceptowane przez Ciebie przed rozpoczęciem prac.

Określenie optymalnej stawki czynszu najmu

Twój dedykowany zarządca nieruchomości – biorąc pod uwagę porównywalne nieruchomości oferowane do wynajęcia – dokona kompletnej analizy lokalnego rynku i określi optymalną miesięczną kwotę czynszu za wynajem Twojej nieruchomości. Zarządca ściśle współpracuje z Tobą w celu ustalenia tej kwoty rekomendując najlepsze rozwiązania.

Plan poszukiwania najemców

Mamy opracowane konkretne procedury tak, aby jak najszybciej znaleźć najemcę na Twoją nieruchomość. Twój dedykowany zarządca nieruchomości ustali z Tobą program marketingowy – jak najlepiej przyciągnąć odpowiednich najemców. Narzędzia komunikacji obejmują: strony internetowe, portale, oznakowanie nieruchomości (baner „do wynajęcia”), naszą firmową stronę WWW etc. Dążymy do kontaktów ze wszystkimi potencjalnymi Klientami i koordynujemy wszystkie prezentacje Twojej nieruchomości.

Sporządzenie umowy najmu, wprowadzenie najemcy i sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego

Twój dedykowany zarządca nieruchomości podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia sprawnej koordynacji procesu wynajmu nieruchomości. Przygotowuje wszystkie umowy najmu, pobierze – w Twoim imieniu – kaucję i ewentualnie inne opłaty. Tworzymy przejrzyste umowy najmu, które są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Proponujemy wynajem na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a następnie umowę na czas nieokreślony z ustalonym terminem wypowiedzenia. Twój dedykowany zarządca nieruchomości dokumentuje stan nieruchomości z wykorzystaniem fotografii cyfrowej i wypełni z najemcą „protokół zdawczo-odbiorczy lokalu” – sprawozdanie weryfikujące dokładny stan nieruchomości i wyposażenia. Poinstruuje także nowego lokatora w zakresie terminów płatności oraz wymaganej bieżącej konserwacji nieruchomości. Pobieramy kaucję od najemcy w celu zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniami. Pod koniec okresu najmu sprawdzimy nieruchomość i ewentualne koszty wszelkich prac naprawczych potrącamy z kaucji.

Znalezienie i dobór solidnych najemców poprzez szczegółowy wywiad ankietowy

Dbamy o to, aby Twoją nieruchomość wynająć rzetelnym i odpowiedzialnym lokatorom. Wymagamy, aby każdy potencjalny najemca wypełnił szczegółowy formularz – ankietę przed podpisaniem umowy najmu. Sprawdzamy aktualny stan zatrudnienia, poprzednią historię wynajmów itp.

Pobieranie czynszu najmu i wypłaty

Dbamy o to, aby pieniądze wpływały na rachunek bankowy na czas, aby zmaksymalizować Twoją płynność finansową. Niezwłocznie kontaktujemy się z najemcą na początku miesiąca i przypominamy o terminie płatności. Nasz Dział Rachunkowości rozlicza wszystkie dokonane przez najemcę wpłaty. Twój dedykowany zarządca nieruchomości będzie wzywać najemcę do zapłaty, jeśli na czas środki nie będą zaksięgowane na koncie. Koordynujemy także początek eksmisji najemców w przypadku nie uiszczania przez nich wymaganych opłat. Patrz punkt eksmisja poniżej.

Naprawy i bieżąca konserwacja

Znacząco minimalizujemy koszty oraz czas naprawy i konserwacji za pomocą naszej rozległej sieci sprawdzonych wykwalifikowanych kooperantów serwisowych. To pozwoli uniknąć Ci żmudnego poszukiwania serwisanta za dobrą cenę. Oferujemy także 24/7 serwis – całodobową obsługę serwisową dla wszelkich poważnych problemów, które mogą się pojawić w Twojej nieruchomości.

Twój dedykowany zarządca nieruchomości koordynuje wszystkie wymagane naprawy zgłaszane przez najemców – oceniając ich rzeczywistą potrzebę naprawy i koordynuje pracę naszych kooperantów. Przy wszystkich poważnych napraw, konsultujemy się z Tobą i przedstawiamy szacunkowe koszty realizacji do Twojej akceptacji. Koordynujemy także bieżącą konserwację, opartą na potrzebach właściciela nieruchomości, która może obejmować: prace malarskie, wymiana okien, układanie podłogi i wykładzin, prace elektryczne, sprzątanie, odśnieżanie i utrzymania trawnika, etc.

Okresowe wizytacje w lokalu

Przed podpisaniem umowy najmu jak i w trakcie jej trwania wykonujemy dokładne inspekcje i wizytacje Twojego lokalu, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Wtedy mamy pewność, że Twój lokal jest utrzymywany w odpowiednim stanie technicznym i użytkowany zgodnie z warunkami umowy najmu.

Eksmisje niesolidnych najemców

Jeśli czynsz najmu i ewentualne inne opłaty związane z najmem Twojej nieruchomości nie są opłacane na czas, to Twój dedykowany zarządca nieruchomości podejmie niezbędne legalne kroki, aby szybko wyegzekwować wymagane należności. Jeżeli najemca nadal zaniedbuje płatności – za Twoją akceptacją podejmujemy proces eksmisji najemcy z poszanowaniem zasad prawa obowiązującego w Polsce. Na bieżąco informujemy Państwa o wszystkich aspektach tego procesu.

Miesięczne wyciągi księgowe

Co miesiąc przygotowujemy szczegółowy bilans finansowy przedstawiający wpływy i wydatki, które zostały dokonane w Państwa imieniu za takie czynności jak naprawy, konserwacje etc.

Roczne sprawozdanie

Co roku przedstawiamy szczegółowy raport dotyczący wpływów i wydatków oraz aktualnego stanu technicznego nieruchomości.

Porównanie – pośrednictwo w wynajmie nieruchomości w stosunku do naszej kompleksowej obsługi zarządzania wynajmem nieruchomości

Usługa Pakiet zarządzanie wynajmem Pośrednictwo w wynajmie nieruchomości
Profesjonalna dokumentacja fotograficzna (kolorowe zdjęcia, 360° z przewodnikiem, pokazy slajdów, interaktywne plany powierzchni itp.)
Kompleksowa reklama nieruchomości
Poszukiwanie najemców
Dobór solidnych najemców
Przygotowanie umowy najmu
Przeprowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa nieruchomości
Organizacja wprowadzenia nowego lokatora na początku umowy najmu
Pobieranie czynszu najmu
Całodobowy serwis napraw awaryjnych dla właścicieli i najemców
Organizacja napraw i bieżącej konserwacji
Dokonywanie stosownych opłat w imieniu właściciela
Miesięczne wyciągi księgowe
Doradztwo w zakresie potrąceń z kaucji
Organizacja procesu po zakończeniu umowy najmu (wyprowadzenie najemcy)
Opieka nad kluczami do nieruchomości
Przeniesienie mediów
Inspekcje i wizytacje nieruchomości z pełną dokumentacją fotograficzną
Zarządzanie i opieka nad nieruchomością, kiedy nie jest wynajęta

Masz pytania? Zobacz nasze FAQ!